Meer
Schepen
Meer

Treinen
Meer

Werk

VOORWOORD FERDINAND VAN DEN OEVER


"De groei op diverse fronten geeft volop vertrouwen voor de nabije toekomst"

"Helaas is er ook in 2018 geen groen licht gekomen voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM)."

Meer schepen, meer goederentreinen, meer werkgelegenheid. Het jaar 2018 kenmerkte zich door groei op diverse fronten. We mochten 8 nieuwe bedrijven verwelkomen en gaven in totaal 10 hectare grond uit. In 2018 bood het haven- en industrieterrein direct en indirect werk aan meer dan 18.000 personen.

Consolidatiehub
De positie van Port of Moerdijk als extended gate voor de mainports van Rotterdam en Antwerpen is vorig jaar verder verstevigd, conform de ambitie in de Havenstrategie Moerdijk 2030. In het begin van het jaar startte de West-Brabant-corridor, een initiatief dat voortkomt uit de Logistieke Innovatieagenda. Diverse partijen slaan de handen ineen om op de route tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven lading te bundelen. Hierdoor zijn er met minder schepen nodig. Dit vermindert de filevorming bij afhandeling in de haven van Rotterdam. In de tweede helft van het jaar startte de haven van Antwerpen met eenzelfde initiatief, waarbij Moerdijk wederom de functie van consolidatiehub vervult.


Duurzaamheid
Het havenbedrijf zette verder in op het verduurzamen van de haven en dat leverde nationaal en internationaal erkenning op. Als eerste in Nederland mocht Moerdijk het certificaat BREEAM-NL Gebied in ontvangst nemen. Dit is een duurzaamheidscertificering voor bestaande gebieden. De internationale duurzaamheidscertificering PERS (Ports Environmental Review System) van Ecoports is voor de zesde maal aan Moerdijk toegekend.


Innovatie
Samen met diverse partners nemen we deel aan projecten en initiatieven die als doel hebben om te innoveren. Zowel als het gaat om logistiek als om veiligheid. Voor het project Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland heeft de OMWB de vergunning verleend en dat betekent dat de testinstallaties mogen gaan draaien. Dit project levert ons veel publiciteit en aandacht van nieuwe partijen op die aan pyrolyse gerelateerde activiteiten dan wel technieken uitvoeren.


Verdere vertraging LPM

Helaas is er ook in 2018 geen groen licht gekomen voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Tegen het door de provincie vastgestelde inpassingsplan is beroep ingesteld, onder meer op grond van het gebruik van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit jaar verwachten we een uitspraak hierover van de Raad van State. Pas als het inpassingsplan onherroepelijk is, kan er worden gestart met de realisatie van het LP


Omgeving
De relatie met de omgeving is het afgelopen jaar verder versterkt. Samen met diverse bedrijven organiseerde het havenbedrijf voor de tweede maal een open dag. Zo’n 3500 belangstellenden maakten kennis met de activiteiten op het haven- en industrieterrein. De vernieuwde Omgevingstafel kwam drie maal bijeen.


Verdere groei
Kortom: niet alleen de cijfers laten zien dat we goed presteren. Ook aan de belangstelling van de landelijke politiek, nieuwe bedrijven, andere havens en van onze omgeving merken we dat. Ik kijk daarom vol vertrouwen naar 2019. We verwachten een verdere groei in het shortsea-segment, zetten in op de optimalisatie van de spoorcapaciteit, de start van het Logistiek Park Moerdijk en een verdere intensivering van de samenwerking met onze stakeholders.


Ferdinand van den Oever

Directeur

"De positie van Port of Moerdijk als extended gate voor de mainports van Rotterdam en Antwerpen is vorig jaar verder verstevigd."