Highlights van 2019 in vogelvlucht

Nieuwe spoorverbindingen

Versterking van de natuur

Als zeehaven willen we groeien, maar wel in balans met de omgeving. Aangename natuur is belangrijk voor de leefbaarheid.

Steeds meer werk voor de regio

Digitale inspectie

vergroot veiligheid

Uitbreiding railterminal

Op weg naar verdere verduurzaaming

Open Dag Proeftuin Pyrolyse

Social investment:

Wat doet het havenbedrijf voor de omgeving?

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Animatie Havenstrategie 2030

Welke kant willen we op met haven- en industrieterrein Moerdijk? Bekijk de animatie.