2019: Grote investeringen in duurzaamheidsprojecten bleven uit

VOORWOORD

FERDINAND VAN DEN OEVER

"Stagnatie door aanhoudende onzekerheden"

"Voortdurende onzekerheden zijn slecht voor het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland en dus ook in Moerdijk."

2019 was voor haven- en industrieterrein Moerdijk een tegenvallend jaar. Na een vliegende start stagneerde de groei. Vooral de Brexit en de stikstofcrisis speelden ons parten. De cijfers van de zeevaart bleven nog wel stabiel, maar de binnenvaart kampte met krimp.

Duurzame groei viel tegen Door de uitspraak van de Raad van State over de Nederlandse aanpak van stikstof viel de duurzame groei en ontwikkeling van het haven- en industrieterrein -in vergelijking met voorgaande jaren- tegen. Grote investeringen in duurzaamheidsprojecten bleven uit. En helaas konden we geen grote circulaire nieuwkomers verwelkomen op het terrein. Besluiten rondom logistiek park Moerdijk en nieuwe Shortsea lijnen werden uitgesteld. Volop belangstelling Wel is er belangstelling genoeg voor ons haven- en industrieterrein. Zowel voor vestiging van nieuwe bedrijven als voor nieuwe ladingstromen. Maar voortdurende onzekerheden zijn slecht voor het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland en dus ook in Moerdijk. Het havenbedrijf hoopt dat het kabinet op korte termijn met een maatregelenpakket komt, dat daadwerkelijk een oplossing biedt voor de huidige stikstofproblematiek, ook voor de industrie.

Rail Er is ook positief nieuws te melden over 2019. Er is een nieuwe treinverbinding met Polen gerealiseerd en er reden 2900 treinen van en naar Moerdijk. In 2020 zal de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Moerdijk verder worden versterkt. Daarnaast is er 6,1 hectare grond uitgegeven en er hebben zich 11 nieuwe bedrijven gevestigd. De directe werkgelegenheid op Moerdijk steeg met 4,8%. Inmiddels werken ruim 10.000 werknemers op het terrein, waarvan meer dan 92% in vaste dienst.

Tijdelijke natuur En zo is er meer goed nieuws. We zijn trots op de aanleg en ontwikkeling van nieuwe zonneparken en een 57 hectare tellend tijdelijk natuurgebied op het industriepark waar de Moerdijkse ‘big five’ verder tot wasdom komt. Ook hebben we samen met inwoners van het dorp Moerdijk gewerkt aan een plan ter versterking van de natuur in de Appelzak. Leefbaarheid en biodiversiteit gaan ons aan het hart. We zitten hier in Moerdijk op een bijzondere locatie en we doen graag iets terug voor de lokale gemeenschap. Graag had ik gezegd: op naar een succesvoller 2020. Maar inmiddels weten we beter. De coronacrisis raakt ook haven- en industrieterrein Moerdijk en we zijn volop bezig om ons aan te passen aan de nieuwe -tijdelijke- werkelijkheid.

Ferdinand van den Oever

Directeur Havenbedrijf Moerdijk

"Helaas konden we geen grote circulaire nieuwkomers verwelkomen"